Social Activities

Social Activities

PHUC SINH GROUP CÙNG BÉ VUI TẾT THIẾU NHI
PHÚC SINH TRAO TẶNG 76 PHẦN QUÀ CHO HỘ NGHÈO TẠI UBND P. THỐNG NHẤT, BUÔN HỒ, ĐẮK LẮK
PHUC SINH  K COFFEE Hạnh Phúc chia sẻ Yêu Thương đến Gia đình các bệnh Nhi
PHÚC SINH TRAO TẶNG 30 PHẦN QUÀ CHO HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO TẠI XÃ NHÂN ĐẠO, ĐẮK NÔNG
PHÚC SINH TRAO TẶNG 92 PHẦN QUÀ CHO HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO TẠI XÃ BÌNH THUẬN, ĐẮK LẮK
PHÚC SINH TRAO TẶNG 108 PHẦN QUÀ CHO CÁC HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO XÃ EA DRƠNG, CƯ M'GAR, ĐẮK LẮK
PHUC SINH GROUP CÙNG BÉ VUI HỘI TRĂNG RẰM
PHÚC SINH TRAO TẶNG 70 PHẦN QUÀ CHO CÁC HỘ NGHÈO TẠI PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, TX BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG.
PHÚC SINH TRAO TẶNG QUÀ KHUYẾN HỌC 2023 PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, BÌNH DƯƠNG
PHÚC SINH TRAO TẶNG 185 PHẦN QUÀ TẾT 2023 CHO CÁC HỘ KHÓ KHĂN PHƯỜNG CẦU ÔNG LÃNH, QUẬN 1